Логистика на комплектните товари

VERTEX организира комплектни товари из цяла Европа.  

Към нашите силни страни спадат: 

  • Постоянно наличен обем за товарене – целогодишно без сезонни колебания
  • Разбираеми и прозрачни процедури
  • Ежедневни възможности за товарене
  • Краткосрочно предварително авизо
  • Лично съпътстване на място от страна на нашия екип за съпътстване на партньори
  • Финансова стабилност
  • Кратки пътища за вземане на решения 

Нашият опитен и мотивиран екип поема грижата за лично съпътстване и гарантира всеобхватно обслужване. Нашите сътрудници разполагат не само с голяма професионална компетентност и отлични знания на чужди езици, а също и с висока степен на лична отговорност и широки пълномощия за вземане на решения. Така се осигурява бързо, ефикасно и небюрократично изпълнение на Вашите транспорти.

VERTEX се фокусира върху следните главни маршрути:

tl_files/layout/img/flags/at.gif Австрия

tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/fr.gif Франция

 

tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/es.gif Испания

 

tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/pt.gif Португалия

 

tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/it.gif Италия

  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/europeanunion.gif Централна и Източна Европа

tl_files/layout/img/flags/de.gif Германия

tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/fr.gif Франция

  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/at.gif Австрия

 

tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/it.gif Италия

 

tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/es.gif Испания

 

tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/pt.gif Португалия

 

tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/europeanunion.gif Централна и Източна Европа

tl_files/layout/img/flags/en.gif Англия

tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/it.gif Италия

  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/de.gif Германия

  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/at.gif Австрия

  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/lu.gif Бенелюкс

tl_files/layout/img/flags/lu.gif Бенелюкс

tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/it.gif Италия

  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/at.gif Австрия

 

tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/fr.gif Франция

 

tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/es.gif Испания

  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/pt.gif Португалия

tl_files/layout/img/flags/fr.gif Франция tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/lu.gif Бенелюкс

  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/de.gif Германия

  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/at.gif Австрия
  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/es.gif Испания
  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/pt.gif Португалия
tl_files/layout/img/flags/it.gif Италия tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/es.gif Испания
  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/at.gif Австрия
  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/de.gif Германия
  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/lu.gif Бенелюкс
  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/en.gif Англия
  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/europeanunion.gif Централна и Източна Европа
  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/pt.gif Португалия
tl_files/layout/img/flags/es.gif Испания /  tl_files/layout/img/flags/pt.gif Португалия tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/lu.gif Бенелюкс
  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/at.gif Австрия
  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/de.gif Германия
  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/it.gif Италия
  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/europeanunion.gif Централна и Източна Европа
Скандинавия   tl_files/layout/img/flags/de.gif Германия
    tl_files/layout/img/flags/it.gif Италия
    tl_files/layout/img/flags/it.gif Швейцария
    tl_files/layout/img/flags/at.gif Австрия
    tl_files/layout/img/flags/lu.gif Бенелюкс