Logistika kompletních nákladů

VERTEX provádí logistiku kompletních nákladů napříč Evropou. 

K našim silným stránkám patří: 

  • nákladový prostor, který je neustále k dispozici  – po celý rok bez sezónních výkyvů
  • průkazné a transparentní procesy
  • možnost nakládky každý den
  • předběžné avízo v krátkém termínu
  • osobní péče přímo na místě, kterou poskytuje náš tým našim partnerům
  • finanční stabilita
  • krátké rozhodovací cesty

Náš zkušený a motivovaný tým se postará o to, aby se vám dostalo osobní péče, a garantuje kompletní servis. Naše pracovnice a pracovníci disponují nejen odbornými znalostmi na vysoké úrovni a vynikající znalostí cizích jazyků, ale také vysokou mírou vlastní odpovědnosti a rozsáhlými rozhodovacími pravomocemi. Díky tomu je zajištěno rychlé, efektivní a nebyrokratické vyřízení vaší přepravy.

Hlavní pozornost společnosti Vertex je zaměřena na tyto hlavní trasy:

tl_files/layout/img/flags/at.gif Rakousko

tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/fr.gif Francie

 

tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/es.gif Španělsko

 

tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/pt.gif Portugalsko

 

tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/it.gif Itálie

  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/europeanunion.gif Střední a východní Evropa

tl_files/layout/img/flags/de.gif Německo

tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/fr.gif Francie

  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/at.gif Rakousko

 

tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/it.gif Itálie

 

tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/es.gif Španělsko

 

tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/pt.gif Portugalsko

 

tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/europeanunion.gif Střední a východní Evropa

tl_files/layout/img/flags/en.gif Anglie

tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/it.gif Itálie

  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/de.gif Německo

  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/at.gif Rakousko

  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/lu.gif BeNeLux

tl_files/layout/img/flags/lu.gif BeNeLux

tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/it.gif Itálie

  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/at.gif Rakousko

 

tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/fr.gif Francie

 

tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/es.gif Španělsko

  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/pt.gif Portugalsko

tl_files/layout/img/flags/fr.gif Francie tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/lu.gif BeNeLux

  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/de.gif Německo

  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/at.gif Rakousko
  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/es.gif Španělsko
  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/pt.gif Portugalsko
tl_files/layout/img/flags/it.gif Itálie tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/es.gif Španělsko
  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/at.gif Rakousko
  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/de.gif Německo
  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/lu.gif BeNeLux
  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/en.gif Anglie
  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/europeanunion.gif Střední a východní Evropa
  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/pt.gif Portugalsko
tl_files/layout/img/flags/es.gif Španělsko /  tl_files/layout/img/flags/pt.gif Portugalsko tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/lu.gif BeNeLux
  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/at.gif Rakousko
  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/de.gif Německo
  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/it.gif Itálie
  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/europeanunion.gif Střední a východní Evropa
Skandinávie   tl_files/layout/img/flags/de.gif Německo
    tl_files/layout/img/flags/it.gif Itálie
    tl_files/layout/img/flags/it.gif Švýcarsko
    tl_files/layout/img/flags/at.gif Rakousko
    tl_files/layout/img/flags/lu.gif BeNeLux