Vertex – your transport quality provider

Služby v maximální kvalitě, které jsou zaměřeny na konkrétní individuální požadavky a přání.

Video Player laden ...

VERTEX je soukromý rakouský podnik, který není součástí žádného koncernu a je řízen svými vlastníky. Na základě dlouholetých zkušeností v oblasti logistiky víme, co od nás očekávají naši partneři: služby v maximální kvalitě, které jsou zaměřeny na konkrétní individuální požadavky a přání. Našim cílem je usilovat každodenně o to, aby byla uspokojena vysoká očekávání našich partnerů.

Název firmy VERTEX je odvozen z latinského slova „vertere“ (točit, obracet). V moderním chápání znamená „Vertex“ cosi jako „uzel“ nebo „točna“, popisuje místo, k němuž se sbíhají informační a komunikační toky. Přesně zde si vybudovala pozici společnost VERTEX GmbH. Náš podnik je místem, v němž se stýkají zájmy a potřeby našich partnerů.

Našim cílem jakožto zkušeného poskytovatele logistických služeb je zhostit se úkolů, které jsou nám svěřeny, s co největší pečlivostí a s využitím náležitého ekonomického i organizačního know-how. Spokojenost našich partnerů – Vaše spokojenost – je pro VERTEX příkazem a zároveň motivací!