Ettevõtte üksikasjad

Vertex GmbH
Lofererstraße 33
6322 Kirchbichl

Tel +43 (0)5332 22666
Faks +43 (0)5332 22666-999

office@vertex.at
www.vertexgroup.at

Kasutaja : ATU 64535836
Ettevõtte reg. number: FN 318998 s

Ärijuht: Matthias Wallmann, Markus Rauscher 

Kontseptsioon, graafika, idee ja teostus
ofp.kommunikation GmbH www.ofp-kommunikation.at
Premium Webworks www.premium-webworks.com

Pildid

Headerimage: ©iStockphoto.com/therry
photodune.net

Autoriõigus

Sellel veebisaidil toodud teavet kontrollitakse hoolikalt ja kaasajastatakse perioodiliselt. Aga me ei vastuta selle eest ega garanteeri, et kõik andmed oleksid alati täiesti õieti ja ajakohastatult esitatud. See kehtib eriti kõigi teiste veebisaitide linkide kohta, millele me kas otseselt või kaudselt osutame. Haldaja ei vastuta ebaõige ega seadusevastase sisu eest teistel veebisaitidel, mille lingid on esitatud. Kõiki andmeid võidakse varasema etteteatamiseta muuta, eemaldada või täiendada. Selles avaldatut ega sisulist poolt ei tohi ka ilma eelneva kodulehe haldaja selge heakskiiduta mingil moel muuta, kolmandale osapoolele edastada ega vahendada. 

Google analüütika

„Need veebisaidid vajavad Google analüütikat, mis on Google Inc. („Google“) veebianalüüsiteenus. Google analüütika kasutab tegelikult „küpsiseid“, tekstiandmeid, mis salvestatakse teie arvutisse ja mida Te saate veebisaidi kasutusanalüüsiks lubada. Küpsisega loodud teiepoolne veebisaidi kasutust puudutav teave (mis hõlmab Teie IP-aadressi) edastatakse USA-s asuvasse Google’i serverisse ja salvestatakse sinna. Google kasutab seda teavet teiepoolse veebisaidi kasutuse hindamiseks, et veebisaidi aktiivsuse ettekandeid veebisaidi haldajale koostada ja edasiseks veebisaidi kasutamiseks ja Interneti kasutamisega seotud teenuseedastuseks.  Samuti edastab Google antud teavet vajadusel kolmandatele osapooltele, kui selleks on seaduslikud ettekirjutused või kui kolmandad osapooled neid andmeid Google’i ülesandel töötlevad. Google ei seosta Teie IP-aadressi mingil juhul muude Google’i andmetega. Te võite küpsiste installimist oma sirvija tarkvara vastava sättega takistada; me soovitame Teil neid siiski lubada, vastasel juhul Te ei saa selle veebisaidi kõiki funktsioone täielikult kasutada. Antud veebisaidi kasutusega nõustute Te ka Google’i kogutud andmete töötlusega eelnevalt kirjeldatud moel ja viisil ja ülalmainitud otstarbel."