Pilnu kravu loģistika

VERTEX organizē pilnu kravu pakalpojumus visā Eiropā. 

Mūsu stiprās puses ir:

  • pastāvīgi pieejama kravas telpa - visu gadu, ieskaitot arī sezonas svārstības
  • atbildīgi un pārskatāmi procesi
  • ikdienas pārkraušanas iespējas
  • iepriekšēji īstermiņa ieteikumi
  • individuāla apkalpošana uz vietas, izmantojot mūsu partneru atbalsta komandas palīdzību
  • finanšu stabilitāte
  • ātri lēmumi

Mūsu pieredzes bagātā un motivētā komanda nodrošina individuālu apkalpošanu un plašu pakalpojumu garantijas. Mūsu darbiniecēm un darbiniekiem ir ne tik vien liela pieredze un lieliskas valodu zināšanas, bet arī augsta līmeņa personīgā atbildība un ,lielā mērā, arī lēmumu pieņemšanas tiesības.  Tādējādi tiek garantēta ātra un efektīva pārvadājumu apstrāde bez birokrātiskiem sarežģījumiem.

Vertex galveno uzmanību pievērš šādiem pamatmaršrutiem:

tl_files/layout/img/flags/at.gif Austrija

tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/fr.gif Francija

 

tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/es.gif Spānija

 

tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/pt.gif Portugāle

 

tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/it.gif Itālija

  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/europeanunion.gif Centrālā Austrumeiropa

tl_files/layout/img/flags/de.gif Vācija

tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/fr.gif Francija

  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/at.gif Austrija

 

tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/it.gif Itālija

 

tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/es.gif Spānija

 

tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/pt.gif Portugāle

 

tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/europeanunion.gif Centrālā Austrumeiropa

tl_files/layout/img/flags/en.gif Anglija

tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/it.gif Itālija

  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/de.gif Vācija

  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/at.gif Austrija

  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/lu.gif Beniluksa valstis

tl_files/layout/img/flags/lu.gif Beniluksa valstis

tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/it.gif Itālija

  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/at.gif Austrija

 

tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/fr.gif Francija

 

tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/es.gif Spānija

  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/pt.gif Portugāle

tl_files/layout/img/flags/fr.gif Francija tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/lu.gif Beniluksa valstis

  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/de.gif Vācija

  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/at.gif Austrija
  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/es.gif Spānija
  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/pt.gif Portugāle
tl_files/layout/img/flags/it.gif Itālija tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/es.gif Spānija
  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/at.gif Austrija
  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/de.gif Vācija
  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/lu.gif Beniluksa valstis
  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/en.gif Anglija
  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/europeanunion.gif Centrālā Austrumeiropa
  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/pt.gif Portugāle
tl_files/layout/img/flags/es.gif Spānija /  tl_files/layout/img/flags/pt.gif Portugāle tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/lu.gif Beniluksa valstis
  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/at.gif Austrija
  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/de.gif Vācija
  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/it.gif Itālija
  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/europeanunion.gif Centrālā Austrumeiropa
Skandināvija   tl_files/layout/img/flags/de.gif Vācija
    tl_files/layout/img/flags/it.gif Itālija
    tl_files/layout/img/flags/it.gif Šveice
    tl_files/layout/img/flags/at.gif Austrija
    tl_files/layout/img/flags/lu.gif Beniluksa valstis