Celovozová preprava

VERTEX organizuje celovozovú prepravu po celej Európe.  

K našim silným stránkam patria: 

  • skladovací priestor, ktorý je neustále k dispozícii – celoročne bez sezónnych výkyvov
  • transparentné a pochopiteľné procesy
  • každodenné možnosti prekládky
  • krátkodobé predbežné avíza
  • osobné vedenie projektu priamo na miesto naším partnerským tímom
  • finančná stabilita
  • krátke rozhodovacie procesy

Náš skúsený a motivovaný tím preberá osobnú starostlivosť a zaručuje obsiahly servis. Naše zamestnankyne a zamestnanci majú nielen rozsiahle odborné kompetencie a vynikajúce znalosti cudzích jazykov, ale preberajú aj vysokú mieru vlastnej zodpovednosti a ďalekosiahle rozhodovacie právomoci. Takto je zabezpečená rýchla, efektívna a nebyrokratická realizácia Vašich transportov.

Ťažisko svojej činnosti kladie Vertex na nasledujúce hlavné trasy:

tl_files/layout/img/flags/at.gif Rakúsko

tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/fr.gif Francúzsko

 

tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/es.gif Španielsko

 

tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/pt.gif Portugalsko

 

tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/it.gif Taliansko

  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/europeanunion.gif Stredná Východná Európa

tl_files/layout/img/flags/de.gif Nemecko

tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/fr.gif Francúzsko

  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/at.gif Rakúsko

 

tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/it.gif Taliansko

 

tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/es.gif Španielsko

 

tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/pt.gif Portugalsko

 

tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/europeanunion.gif Stredná Východná Európa

tl_files/layout/img/flags/en.gif Anglicko

tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/it.gif Taliansko

  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/de.gif Nemecko

  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/at.gif Rakúsko

  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/lu.gif Benelux

tl_files/layout/img/flags/lu.gif Benelux

tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/it.gif Taliansko

  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/at.gif Rakúsko

 

tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/fr.gif Francúzsko

 

tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/es.gif Španielsko

  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/pt.gif Portugalsko

tl_files/layout/img/flags/fr.gif Francúzsko tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/lu.gif Benelux

  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png

tl_files/layout/img/flags/de.gif Nemecko

  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/at.gif Rakúsko
  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/es.gif Španielsko
  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/pt.gif Portugalsko
tl_files/layout/img/flags/it.gif Taliansko tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/es.gif Španielsko
  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/at.gif Rakúsko
  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/de.gif Nemecko
  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/lu.gif Benelux
  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/en.gif Anglicko
  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/europeanunion.gif Stredná Východná Európa
  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/pt.gif Portugalsko
tl_files/layout/img/flags/es.gif Španielsko /  tl_files/layout/img/flags/pt.gif Portugalsko tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/lu.gif Benelux
  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/at.gif Rakúsko
  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/de.gif Nemecko
  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/it.gif Taliansko
  tl_files/layout/img/icons/icon-pfeil.png tl_files/layout/img/flags/europeanunion.gif Stredná Východná Európa
Škandinávia   tl_files/layout/img/flags/de.gif Nemecko
    tl_files/layout/img/flags/it.gif Taliansko
    Švajčiarsko
    tl_files/layout/img/flags/at.gif Rakúsko
    tl_files/layout/img/flags/lu.gif Benelux