Impresum

Vertex GmbH
Lofererstraße 33
6322 Kirchbichl

Tel +43 (0)5332 22666
Fax +43 (0)5332 22666-999

office@vertex.at
www.vertexgroup.at

DIČ: ATU 64535836
Obchodný register: FN 318998 s

Konatelia: Matthias Wallmann, Markus Rauscher 

Koncept, grafika, návrh a realizácia
ofp.kommunikation GmbH www.ofp-kommunikation.at
Premium Webworks www.premium-webworks.com

obrázky

Headerimage: ©iStockphoto.com/therry
photodune.net

Copyright

Informácie na tejto webovej stránke boli starostlivo preverené a sú pravidelne aktualizované. Avšak nemôžeme prebrať záruku alebo zodpovednosť za to, že sú všetky údaje kedykoľvek kompletne správne a aktuálne. Platí to najmä pre všetky odkazy na iné webové stránky, na ktoré sa odkazuje priamo či nepriamo. Prevádzkovateľ nepreberá žiadnu záruku za nesprávny alebo protiprávny obsah týchto iných webových stránok prepojených odkazmi. Všetky údaje sa môžu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť, odstrániť alebo doplniť. Zverejňovanie ani jeho obsah sa nesmie nijakým spôsobom meniť ani sprostredkúvať alebo dávať k dispozícii tretím osobám bez predchádzajúceho výslovného povolenia prevádzkovateľa stránky.

Google Analytics

"Táto webová stránka používa Google Analytics, webovú analyzačnú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv.  „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú do Vášho počítača a umožňujú analýzu používania webovej stránky. Informácie o Vašom používaní tejto webovej stránky produkované týmito súbormi (vrátane Vašej IP adresy) sa prenášajú na server spoločnosti Google v USA, kde sa ukladajú do pamäte. Google tieto informácie používa na vyhodnocovanie Vášho využívania tejto webovej stránky, zostavovanie hlásení o aktivitách na webovej stránke pre jej prevádzkovateľa a poskytovanie ďalších služieb spojených s využívaním webovej stránky a internetu. Prípadne poskytuje Google tieto informácie tretím osobám, ak je to zákonom predpísané alebo pokiaľ tretie osoby takéto dáta z poverenia Google spracúvajú. Google nebude v žiadnom prípade uvádzať Vašu IP adresu do spojitosti s inými dátami Google. Inštalácii cookies môžete príslušným nastavením softvéru Vášho prehliadača zabrániť; upozorňujeme však na to, že v takomto prípade sa eventuálne nebudú dať využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Používaním tejto webovej stránky vyhlasujete, že so spracovaním Vašich dát firmou Google vyššie opísaným spôsobom a na vyššie uvedené účely súhlasíte.