Vertex – your transport quality provider

Služby najvyššej kvality, ktoré sa orientujú podľa individuálnych požiadaviek a želaní.

Video Player laden ...

VERTEX je čisto súkromný rakúsky podnik, nezávislý od koncernov, v ktorého vedení stoja jeho vlastníci. Z našich dlhoročných skúseností v odvetví logistiky vieme, čo od nás naši partneri očakávajú: služby najvyššej kvality, ktoré sa orientujú podľa individuálnych požiadaviek a želaní. Naším cieľom je deň čo deň spĺňať vysoké očakávania našich partnerov.

Názov firmy VERTEX sa odvodzuje od latinského slova „vertere“ (otáčať, obracať). V modernom ponímaní znamená „Vertex“ niečo ako „uzlový bod“ alebo „točňa“, opisuje teda miesto, ktoré je sútokom informačných a komunikačných prúdov. A presne na tomto rozhraní vidí VERTEX GmbH svoju pozíciu. Náš podnik je miestom, v ktorom sa stretávajú záujmy a potreby našich partnerov.

Naším cieľom ako skúseného poskytovateľa logistických služieb je vybaviť úlohy, ktoré nám zákazníci zverujú, s čo najväčšou starostlivosťou na základe zodpovedajúcich hospodárskych a organizačných znalostí. Spokojnosť našich partnerov – Vaša spokojnosť – je pre VERTEX úlohou a motiváciou zároveň.